Anket Katılımına İlişkin Rıza Beyanı

Bu anket kapsamında ileteceğiniz veriler ve anket sorularına vereceğiniz cevaplar, Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. ve Türk Kardiyoloji Derneği (her biri ayrı ayrı “Veri Sorumlusu” ve birlikte “Veri Sorumluları” olarak adlandırılacaktır) tarafından işlenecektir.

Anket kapsamında vereceğiniz bilgiler işlenerek anket sonucunda size hipertansiyon ile ilgili olarak hangi risk grubunda bulunabileceğiniz konusunda bir sonuç gösterilecektir. Bu sonucu gösterilebilmesi için sizden adınız veya soyadınız talep edilmeyecektir. Bu sonuçlar ayrıca kimliğinizi belirlenebilir kılmayacak şekilde anonimleştirilerek Veri Sorumluları tarafından saklanacak ve istatistiksel amaçlı olarak kullanılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı’nı okuyunuz.

Anket kapsamında sağlayacağınız veriler ile anket sonuçlarının yukarıda belirtildiği şekilde toplanması, işlenmesi ve saklanmasına rıza göstermeniz halinde aşağıdaki “Rıza Veriyorum” seçeneğini işaretlemenizi rica ederiz. Rıza göstermemeniz halinde ise “Rıza Vermiyorum” seçeneğini tıklamanızı rica ederiz, ancak bu durumda ilgili ankete katılımınızın mümkün olmayacağını belirtmek isteriz.