İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

Giriş

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. (bundan böyle kısaca "Servier" olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.degerinibil.net internet sitesini (bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) kullanmadan önce lütfen bu kullanım koşullarını (“Kullanım Koşulları”) okuyunuz. İnternet Sitesi’ne herhangi bir şekilde erişim sağlayıp kullanarak işbu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

Bu İnternet Sitesi, Servier’e ait olup, İnternet Sitesi üzerinde her türlü kullanım hakkı ve tasarruf yetkisi Servier’e aittir. İnternet Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Servier, bu İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zamanlarda değiştirme hakkına sahiptir.

Servier, bu Kullanım Koşulları’nı gerekli hallerde tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir; söz konusu değişiklikler İnternet Sitesi’nde düzenli olarak yayınlanacak ve bu tarihten itibaren geçerli olacaktır. Dolayısıyla, İnternet Sitesi’ne giriş yaptığınız her zaman Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Yapılacak herhangi bir değişiklikten sonra İnternet Sitesini kullanmanız durumunda, Kullanım Koşulları’ndaki değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Dayanak Oluşturmama

İnternet Sitesi’nde yer alan içerik, yalnızca hipertansiyon ile ilgili eğitim amaçlı genel bilgiler sunulması ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratılması amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir mesleki ve/veya tıbbi tavsiyenin yerine geçecek şekilde değerlendirilmemelidir. Sağlık durumunuz, yaşadığınız sağlık sorunları, tedavi seçenekleri vb. her türlü tıbbi konu hakkındaki sorularınız için bir doktora görünmeniz gerekir.

Bağlantılar

Bu İnternet Sitesinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, Servier’nin üzerinde herhangi bir kontrol olanağına sahip olmadığı üçüncü şahısların yönettiği internet sitelerine ulaşmanızı sağlayan bağlantılar içermesi halinde Servier, söz konusu internet sitelerinde yer alan bilgilerin içeriğinden veya kullanımından sorumlu olmayacaktır.

Söz konusu üçüncü kişilere ait internet siteleri kapsamındaki kullanım koşulları ve gizlilik politikaları bu İnternet Sitesi’nde kullanılan Kullanım Koşulları ve gizlilik politikasından farklı olabilir. Bu nedenle, üçüncü kişilerin kullanım koşulları ve gizlilik politikalarını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz. Servier, İnternet Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

Fikri Mülkiyet

İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi içerisinde yer alan her türlü içerik ("İçerik") ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının ("Fikri Mülkiyet") tamamı Servier, iştiraklerine veya üçüncü kişilere aittir. İçerik, ilgili fikri mülkiyet kanunları ve ilgili diğer kanunlarca (örneğin haksız rekabet kanunları gibi) korunmaktadır ve bunların tamamı veya bir kısmı kopyalanamaz, taklit edilemez ve Servier’nin açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez.

Taahhütte Bulunmama

İnternet Sitesi, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. Servier, İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; İnternet Sitesi’nin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. Servier, İnternet Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır.

Tazminat

Aşağıdaki durumlardan kaynaklanarak Servier’ye, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine veya tedarikçilerine herhangi bir iddia, dava veya benzeri herhangi bir talebin doğrudan veya dolaylı olarak yönetilmesi ve/veya bunların doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir zarara uğraması halinde Servier’yi, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve tedarikçilerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul edersiniz:

  1. İnternet Sitesi’ni kullanımınız,
  2. Kullanım Koşullarının tarafınızca ihlal edilmesi,
  3. İnternet Sitesi’nin tarafınızca kullanılmasının herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi veya üçüncü kişiye başka herhangi bir zarar vermesi,
  4. İnternet Sitesi’nden herhangi bir unsuru silmeniz, İnternet Sitesi’ne herhangi bir unsur eklemeniz,
  5. İnternet Sitesi’nde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da İnternet Sitesi’ni izinsiz kullanımınız.

Bu bölümde, İnternet Sitesinin tarafınızca kullanımına yapılan yukarıdaki atıflar, üçüncü kişilerin İnternet Sitesine bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsamaktadır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar Türk mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler. Yetkili mahkeme ise, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri olarak belirlenmiştir.