Hipertansiyon Nedir?

Tansiyon (kan basıncı), kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu basınçtır ve milimetre civa (mmHg) cinsinden ifade edilir. Bu basıncın istenilen değerlerin üzerinde olması durumu ise hipertansiyon (yüksek tansiyon) olarak tanımlanır.

Tansiyon, sistolik ve diastolik basınç olmak üzere iki farklı değerden oluşur. Kalbin kanı pompalarken oluşturduğu basınca sistolik basınç (büyük tansiyon), kalbin kan pompalamaya ara verdiği dönemdeki basınca diastolik basınç (küçük tansiyon) denir.

TANSİYON DEĞERLERİ

SİSTOLİK (BÜYÜK TANSİYON)

DİASTOLİK (KÜÇÜK TANSİYON)

Normal değerler

<130 mmHg

<85 mmHg

Sınır değerler

<139 mmHg

<89 mmHg

Hipertansiyon için sınır değerler

<140 mmHg

<90 mmHg