Hipertansiyon sık görülen bir hastalık mıdır?

Evet. Toplumun %20’sinde hipertansiyon vardır. Bu oran 45-54 yaş grubunda yaklaşık %40, 55-64 yaş grubunda ise yaklaşık %50’dir. Bu nedenle toplumun her yaş grubundan bireyler, yılda en az bir kez tansiyonlarını kontrol ettirmelidir.